ИГРАЛНИ УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА
ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРА "ТОТО 2 - 5 от 35"
РАЗДЕЛ ІІІ
„ВТОРИ ТОТО ШАНС”
Чл. 22. В производната игра "Втори тото шанс", измежду издадените за участие в играта "Тото 2 - 5 от 35" квитанции и електронни съобщения за потвърждение за направени залози, чрез жребий, се изтеглят печеливши, които се премират с предметни или парични печалби.
Чл. 23. (1) Броят и периодичността на тиражите, броят на тегленията в тях, броят на печелившите квитанции/електронни съобщения за направени залози и тяхното премиране, се определят с решение на управителния орган на Организатора, в съответствие с устройствения му правилник, и се отразяват в Приложение № 1, чието приемане, изменение или допълнение се утвърждават от Държавната комисия по хазарта.
    (2) Наградният фонд за "Втори тото шанс" се формира като част от наградния фонд на Играта, формиран от приетите за нея залози по наземен път и онлайн.
    Чл. 24. (1) Провеждането на жребия за разпределяне на предметните и парични печалби се извършва по време на тегленето на съответния тираж за Играта.
    (2) Определянето и изплащането на печалби/предаването на предметни награди в "Втори тото шанс" се извършва по реда, определен в Глава 5.
Чл. 25. При абонаментно участие в Играта, издадените квитанции, участват в "Втори тото шанс" за всички тиражи, за които е направен абонамента.

ВТОРИ ТОТО ШАНС - ТИРАЖИ

Правила за организиране и провеждане на „ТОТО 2 - 5 от 35”
Втори тото шанс
Приложение №1  към Правила за организиране и провеждане на игра "Тото 2 - 5 от 35"
Сайта използва технологии включващи "бисквитки". Научете повече. Разбрах! Затвори